Judentum und Israel
haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     
Archiv:
Religion aktuell
Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!

hagalil.com

Search haGalil

Newsletter abonnieren
e-Postkarten

Bücher / Morascha
Koscher leben...

 

[Neueste Nachrichten] [GoogleNews/haGalil] [Kalender]
[Zeiten zur Halacha] [Übersicht] [Postkarten]

Meldungen zur jüdischen Religion

[Don't talk, act!] [Nicht Reden! Handeln!]
haGalil e.V., Münchner Bank, Bank No. 701 900 00, Account No. Nr. 872 091

Jüdischer Kalender:
Juli 2015 -
Tamus 5775 -

Paraschat haSchawua:
Wajeze
Zum Wochenabschnitt...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
ויצא
תחילתה של הסידרה מספרת על בריחת יעקב מבית הוריו בגלל פחדו מניקמת אחיו עשו. בחלום חוזר אלוהים על ההבטחות שהבטיח כבר לזקנו אברהם. כשמתעורר יעקב בבוקר הוא מקריב כמקובל קורבן תודה. בנוסף הוא נודר נדר. סיגנונו של הנדר מעורר תהיות. מה הוא אומר?…

Paraschat haSchawua:
Toldot
In unseren bisherigen Ausführungen zu Sefer Bereschit haben wir gezeigt, wie der Prozeß der „Bechira“ – Gottes Wahl Awrahams und seiner Nachkommen als sein auserwähltes Volk – sich als zentrales Thema darstellt. Wir haben erörtert, wie Gott Awraham viele Male versprach, daß seine Nachkommenschaft („Sera“) zu einem großen Volk in einem besonderen Land („Aretz“) werden sollte…

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
תולדות
„ההיסטוריה חוזרת על עצמה“. נהוג להשתמש באימרה זו הן במה שנוגע להתנהלות של אנשים פרטיים, הן במה שנוגע לגורלם של עמים…

Ein Muss im Bücherregal:
Ethik im Judentum
Wie steht das Judentum zu Sterbehilfe, Abtreibung oder Organspende? Warum ist das Tätowieren im Judentum nicht erlaubt? Und was sagen die Rabbiner zur Todesstrafe? Ein neues Grundlagenwerk zu den wichtigsten ethischen Herausforderungen unserer Zeit klärt diese und weitere Fragen…

Paraschat haSchawua:
Chaje Sara
Eine der Studien zu dieser Parascha beschäftigt sich mit der Bedeutung des Charaktertestes, dem der Diener Abrahams Rebekka unterzog. Wir erfahren ihre Barmherzigkeit und Güte allen Kreaturen gegenüber…

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
חיי שרה
מילים ספורות ובלשון פרוזאית מדווחת לנו התורה על מותה של שרה בגיל מאה ועשרים ושבע שנים. למרות גילה המופלג לא נפטרה שרה בגלל זיקנתה, אלא ככל הנראה בגלל ידיעה מרעישה שהגיעה לאוזניה. על כך עמדו כבר חז“ל, כאשר ראו סמיכות פרשיות בין סיפור העקידה לבין פרשת „חיי שרה“. „ומתה שרה מאותו צער, לפיכך נסמכה עקידה ל-ויהיו חיי שרה“ (מדרש רבה)…

Der Wochenabschnitt:
Sidra Wajera
Weshalb bekommt SEDOM in Sefer Bereschit so viel‚ Presse? Ganz einfach, weil Lot, Awrahams Neffe, zufällig dort wohnt?…

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
וירא
אומץ אזרחי הוא ערך שרוב בני האדם מחייבים ואף מעריצים. אדם שמגלה אומץ אזרחי זוכה להערכה של הציבור ואף לכיבודים מטעם השלטונות. ככל שלא נחייב את הערך הזה, אין דרך ללמד ולהנחיל אותו באמצעות שינונם של כללים, חוקים ואף לא של נורמות מוסריות. על מנת להבין ואולי אף לחקות התהגות שמבטאת אומץ אזרחי, אפשר להסתכל בהתנהלותם של אנשים הקרובים לנו. מי לנו מופת ראוי יותר לחיקוי מאשר אבי האומה אברהם…

Paraschat haSchawua:
Lech lecha
Die Sünden der Menschheit vermehrten sich nach der Flut…

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
לך לך
וַיֹּאמֶר ה‘ אֶל-אַבְרָם לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ… במילים אלה מתחילה הפרשה שלפנינו ובמילות פתיחה אלה מתחיל סיפורו של אבהרהם אבינו, ואפשר להוסיף, סיפורו של העם היהודי…

Paraschat haSchawua:
Noach
Und die Erde war verderbt vor Gott…

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
נח
בפרשה שלנו מספרת לנו התורה על שני אירועים, אשר ללא קשר לאמיתותם ההיסטורית הם בעלי משמעות לחוגי המאמינים וגם לקוראים האחרים שאינם דבקים בדת ישראל…

Paraschat haSchawua:
Bereschit
BeReschith bara Elohim…

​​​פרשת השבוע בחוג המשפחה:
בראשית
מאז ימי קדם, מאז החל האדם לעמוד על דעתו, להתבונן במה שסביבו, מעליו ומתחתיו, תהה מאיין בא כל זה, איך זה פתאום הכל נהיה וממתי זה כאן. מי יצר שמים וארץ, איך נוצר האדם. אגדות ומיתוסים התפתחו בקרב עמי האיזור שבו התגבש עם ישראל, איזור הסהר הפורה (מסופוטמיה) ומזרח הים התיכון…

Schmini Azeret und Simchat Tora:
Mo'adim v'cHagim leSimchah
Am Abend des Schmini Azereth beginnt Simchath Torah, das Fest der Torahfreude. Dieses wird erst seit dem 9. Jahrhundert (allg.Z.) explizit gefeiert. Seit jeher findet zu diesem Zeitpunkt jedoch der jährliche Zyklus der Paraschoth, der wöchentlichen Torahlesungen, seinen Abschluß...

Mysterium tremendum:
Die Hochfeste im Herbst
"Freue dich an deinem Fest... und sei nur fröhlich" ist das Losungswort für das Laubhüttenfest, aber nicht nur für dieses allein, sondern für die drei Regalim, die Wallfahrtsfeste, die "Feste des Herrn"...

Sukoth:
Das Laubhüttenfest
Fünf Tage nach Yom Kippur wird Sukoth gefeiert, das die Bibel (Lev. 23,34) als das „Fest der Laubhütten“ bezeichnet. Sukoth ist eines der drei Feste, die bis ins Jahr 70 n.d.Z. mit großen Pilger- und Wallfahrten zum Jerusalemer Tempel gefeiert wurden und daher als die Wallfahrtsfeste bekannt sind…

haLulaw:
Die vier Arten im Feststrauß
Damit Israel nicht untergeht, laßt sie alle zusammengebunden sein, so daß die Gerechten unter ihnen für die anderen Sühne bewirken...

Zu Sukoth:
Eine Sukka muss vier Wände haben
Mit dem Bau der Hütte beginnt man idealerweise direkt nach Jom Kippur. Hier eine praktische Anleitung...

Sukkot:
Erinnerung an unsere gemeinsame Geschichte
Nur wenige Tage nach dem höchsten Feiertag Jom Kippur feiern wir Sukkot, das Laubhüttenfest. Der Zusammenhang jenseits der Zeit zwischen beiden Festen ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, doch durchaus gegeben...

Sukkot:
Wie Lea mit Anna eine Laubhütte baut
Wer wie Lea gerne feiert, der möchte am liebsten immer und mit allen feiern. Da das aber langweilig wäre, gibt es zwischen den Feiertagen und Festen auch den Alltag. Doch heute beginnt ein neues Fest...

Feste Feiern in Israel:
Sukoth
Bilder aus Jerusalem, von Grzegorz Pawlowski...

Gedanken zu Sukkot:
Israel und die Völker
Sukkot erinnert uns daran, dass Israel eine spezielle Aufgabe in der Welt hat, die jedoch aufs Engste verbunden ist mit dem Schicksal anderer Völker...

Parashath haShawu'a:
Der Poet des Ewigen
Wenn man in Ländern, wo die Bibel verbreitet ist, eine Umfrage veranstalten würde, warum der heutige Mensch - auch der Ungläubige - den fünf Büchern Mosches mit einem gewissen Respekt gegenübersteht, würde wahrscheinlich in erster Linie auf die Weisheit hingewiesen werden, die in diesen Büchern zu finden ist...

Sidra Ha'asinu:
Jüdische Geschichte aus der Vogelperspektive
Beginnen wir unser Studium dieser Sidra mit Nachmanides' Zusammenfassung des Inhalts und der Bedeutung des Gesanges, den Moses das Volk lehrte...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
האזינו
לנושאים מטפיזיים, כלומר עניינים שהם מעבר לעולם הגשמי והנסיון החושי, אין לנו מידע בלתי אמצעי וניתן לדון בהם רק באמצעות השימוש בהנחות. הוא הדין ביחס לאלוהים, שהוא מעבר לתפיסה האנושית...

Jom Kipur:
Das jährlich wiederkehrende himmlische Gericht
Am Vorabend eines Jom Kppur machte er sich bereit, Kol Nidrej zu sagen, hüllte sich in den Tallit, stellte sich vor die Lade, verharrte aber in Schweigen. Ein Schauer ergriff die Gemeinde, die Sonne war untergegangen, Nacht war es in der Welt, die Kerzen flackerten, doch Rabbi Levi Jizchaq schwieg...

Kol Nidrei:
Eine leise Stimme
Von allen Gebeten an Yom Kippur hat das "Kol Nidrej" –das Auftaktgebet am Vorabend des Feiertages- den Ehrenplatz. Doch seine Reise auf diesen Gipfel war nicht leicht...

Jahrhundertelange Hetze:
Kol Nidre und Antijudaismus
Jahrhundertelang diente das Kol Nidre-Gebet dazu, die Juden der Untreue, der Unzuverlässigkeit, der Falscheide zu verdächtigen und sie zu beschuldigen mit der Begründung, die Juden würden sich von ihren Versprechungen und Eiden im Vorhinein und Nachhinein lossagen...

Zum Schlussgebet des Jom Kipur:
Verschlossene Tore
Neila ist voller Bilder der Endgültigkeit: Die Tore, die geschlossen werden, das Buch, das gesiegelt wird, das Urteil, das Israel und der Welt ausgehändigt wird...

Jüdische Welt verstehen:
Kaparoth und Hohe Feiertage
Warum vollziehen Juden einen Tag vor dem Versöhnungstag die Zeremonie des "Kappore-schlagens"?...

Die Hohen Feiertage - Die Furchtbaren Tage:
haJamin haNora'im
Im Gegensatz zu den anderen wichtigen jüdischen Festen sind die "Hohen Feiertage", "Furchtbaren Tage", "Gewaltigen Tage" oder "Tage der Ehrfurcht" - Rosch haSchana (Neujahrsfest) und Jom Kipur (der Versöhnungstag) - nicht mit historischen Ereignissen verknüpft...

Feministischer Midrasch zu den Jamim Noraim:
Für eine Versöhnung mit Lilith
Am Anfang schuf Gott Adam und Lilith aus dem Staub der Erde und blies ihnen den Lebensatem ein. Da sie beide gleich erschaffen worden waren, waren sie einander in jeder Hinsicht gleichgestellt...

Fasttag:
Gedaljas Ermordung
Dieser Fasttag, Zom Gedalja, wurde von unseren Weisen zur Erinnerung an den Mord an Gedalja Ben Achikam festgesetzt. Die Geschichte dieser folgenreichen Untat, die kurze Zeit nach der Zerstörung des ersten Tempels vor mehr als 2.500 Jahren von einem Juden begangen wurde, kann man im Buch des Propheten Jirmija (Kap. 40-43) lesen...

Vom Neujahrsfest (Rosch haSchanah) zum Versöhnungstag (Jom Kipur):
Die Freude G"ttes ist eure Stärke
Weitere Gedanken zum Tischrei...

Judentum von A bis Z:
Grußformeln zu Rosch haSchana und Jom Kippur
Ein kleines 1x1 zum jüdischen Leben...

Wa'jelech:
Der Einzige und der Einsame
Ein folgsames Kind ist glücklich, wenn es den Blick der Eltern auf sich gerichtet weiss, ein widerspenstiges versteckt sich, um der Kontrolle und der Bestrafung zu entgehen. Die Anteilnahme, die uns der Mitmensch allein dadurch bekundet, dass er uns sein Gesicht zuwendet, vermag uns Ansporn und Mut zu geben. Sie ist eine Bestätigung unserer Person, unserer Haltung, unserer Leistung...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
וילך
בפרשה שלנו אנו מוצאים קישור לשאלה המעסיקה את ההוגים מאז הפילוסופים היוונים ואת המאמינים בדת המונתאיסטית, המנסים לפענח סודות בעולם הטרנסצנדנטלי…

Erew Rosch haSchanah:
Die erste Nacht von Rosch haSchanah
Am ersten Abend von Rosch haSchanah, nach dem Abendgebet wünscht einer dem andern ein gutes Jahr. Man sagt: "LeSchanah towah tikhatew vetechatem lealtar leChajim towim!!!"...

Zu Rosch haSchanah:
Die Umkehr als freiwillige Handlung
Das jüdische Neujahrsfest, das wir nun in aller Welt begehen, unterscheidet sich wesentlich von allen ähnlichen Festtagen, die andere Religionen, Völker und Kulturen pflegen. Für die jüdische Tradition stehen diese Tage unter dem Zeichen der Umkehr...

Rosch haSchanah:
Der Tag der Verhüllung
Alles wird an diesem Tag mit Verhüllung in Zusammenhang gebracht. Während alle anderen Festtage im Jahr zur Vollmondszeit fallen, oder davor oder danach, fällt Rosch haSchanah auf den ersten des Monats, wenn der Mond noch verhüllt ist. Symbolisch wird auch das Volk Israel mit dem Mond verglichen, denn es strahlt an seinen Schabbat- und Festtagen in vollem Glanz...

Die Söhne Awrahams:
Die Torahlesung zu Rosch haSchanah
Zur speziellen Bedeutung des Rosch haSchanah finden wir in der Torah keine offensichtliche Erklärung. In vaJikra/Lev. 23 steht nur die Anweisung: "Am ersten Tag des siebten Monats sei Euch eine Feier, ein Gedenken des Schofarschalls, eine heilige Versammlung", und auch baMidbar 29: "Am ersten Tag des siebten Monats sei Euch eine heilige Versammlung, keine Arbeit sollt ihr tun, ein Tag des Schofar sei er euch", ist nicht viel ergiebiger...

Querbeet:
Rosch haSchana Lieder
Zu Rosch haSchana gibt es unzählige wunderschöne Lieder. Hier eine Auswahl der beliebtesten Kinderlieder, darunter in Aufnahmen aus dem israelischen Fernsehen der 1970er. Chag sameach…

Ein leckerer Feiertag:
Levis Rosh HaShana
Wenn Levi leckere Sachen sieht, hat er immer sofort Hunger. Heute ist so ein Tag. Es ist nämlich Erew Rosh HaShana und auf dem großen Tisch im Wohnzimmer stehen schon geschnittene Äpfel bereit und leckerer Honig in Glasschälchen...

Historischer Text:
Kinderpredigten zu Rosch haSchana
Ihr heiligen Kinder, ihr lieben Jünglinge, ich will euch ein Gleichnis erzählen, damit ihr wißt, daß es besonders an euch ist, in den Tagen der Ehrfurcht, die uns zum Heile entgegentreten, euer Herz vor unserem Könige, unserem Gotte auszuschütten...

Judentum von A bis Z:
Die Ordnung des Schofarblasens
Ein kleines 1x1 zum jüdischen Leben...

Aus dem kleinen 1x1:
Taschlikh
Gehe am Nachmittag des ersten Tages von Rosch ha-Schana zu einem Fluss oder einer Quelle (am besten einem Fluss mit Fischen darin)...

Taschlikh:
In die Tiefen des Meeres
Du wirst in die Tiefen des Meeres all ihre Sünden werfen (We-Taschlich)...

haParascha als mp3:
Nizawim
"Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete..." oder als Real-Audio-Stream...

Sidra Nitzawim:
Es ist nicht im Himmel
In diesem Kapitel widmen wir unsere Aufmerksamkeit einer der vielen Passagen, die sich mit den Grundlagen des Judentums beschäftigen, die gegen Ende der Torah erscheinen...

Parschat Nizawim:
Der Fremde in unserer Mitte
Wenn Sie diese Worte lesen, können wir etwas über Sie sagen: Sie sind wahrscheinlich ein Jude...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
ניצבים
תופעה פסיכולוגית מוכרת – בני אדם, בעיקר אלה שאינם מרוצים מהתנהלות עצמם או מהרגלי חייהם וכיו“ב, נוהגים בימים מיוחדים, כמו למשל תחילתה של שנה, לקבל על עצמם התחייבויות עצמיות לשינויים מסויימים בהרגלי חייהם או לבחירת מתווה חדש. בפרשה שלנו נמצא נגיעה לנושא הבחירה שראוי לדון בו…

Als alles begann:
Gedanken zu Elul
Am 24.Elul denken wir zur Jahrzeit an Rabbi Jisrael Meir (Kagan) Poupko (1838 - 1933), bekannt unter dem Titel seines bekanntesten Werks, als der 'Chafez Chajim'...

Zur Halakhah der reinen Rede:
Über Gerüchte und böse Zungen zum Rufmord
Das schlechte Reden über einen Menschen, wird von den Weisen Israels auf das Schärfste verurteilt. Zahlreiche Abhandlungen und Gesetze befassen sich mit der "boesen Zunge", der Laschon hara. Gemeint sind ueble Nachrede, Verleumdung, Verhetzung, Propaganda, geistige Brandstiftung, Anleitung zu Neid, Missgunst, Zorn, Hass, Blutvergießen...

Der König ist unterwegs:
Warum wird im Elul das Schofar geblasen?
Im Monat Elul kann G'tt mit einen König verglichen werden, der seinen Palast verlassen hat und durch das Land reist, um die Anliegen und die Tätigkeiten der Menschen dort kennenzulernen. Im Monat Tischri ist G'tt ein König, der im innersten Saal eines befestigten Palastes thront und Urteile über sein Volk spricht...

Sidra Ki Tawo:
Drangsal des Exils - Verkleideter Segen
Das Kapitel der Vergeltungen - Tokhecha, wie es genannt wird, beschreibt das Üble, das auf Israel wartet, wenn es rückfällig wird. Dieses Kapitel nimmt den Grossteil unserer Sidra ein. Es beginnt mit gewöhnlicheren Durcheinandern und Katastrophen und reicht über Krankheit, Seuchen, Dürre, Hungersnot, Krieg, Verfolgung bis zum Exil und der Vertreibung aus dem Heimatland...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
כי תבוא
הפרשה שלנו נקראת גם פרשת התוכחה. היא כוללת מיטב ברכות שיורעפו על בני ישראל באם יקיימו את מצוות התורה, מאידך קללות ועונשים על אי קיומן. העונשים האכזריים מתוארים באופן כה דרסטי, שהם מצליחים בנקל לזעזע את השומע או את הקורא ולהשיג את מטרתם, היינו לעורר את לבו למחשבות ולחרטה על מעשיו הרעים. כשליש מפרק כ“ח מוקדש לברכות ואילו היתר לקללות. תשעים ושמונה הקללות, לולא היו מחרידות בתיאוריהן, אפשר היה להתבשם מהיצירתיות הלשונית הססגונית…

Parschat Ki – Tawo:
Ist die Welt wirklich klein?
Wir wundern uns immer wieder über die Zähigkeit und den Glauben jüdischer Gemeinden auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten...

Zur Paraschath ki-teze:
Asylpolitik
..."jenen, der sich zu dir rettet, sollst du nicht ausliefern. Bei dir soll er wohnen, in deiner Mitte, an dem Orte, den er sich wählt, in einem deiner Tore, wo es ihm gefällt, und du sollt ihn nicht kränken!...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
כי תצא
בפרשת ואתחנן, אותה קראנו לפני ארבעה שבועות, אנו מגלים, שמשה רבנו מביע וזאת אולי בפעם היחידה, את גאוותו בעמו ישראל. עם ישראל יתפרסם בעולם כעם חכם ונבון, כאשר ישמעו העמים אילו חוקים חכמים יש לעם הזה…

Sidra Ki Tetze:
Nicht sollen getötet werden Väter um der Kinder willen
In der täglichen Realität um uns sehen wir, wie das kriminelle Verhalten von Eltern, ihre Unverantwortlichkeit und Zügellosigkeit einen tragischen Einfluss auf ihre Kinder ausübt, die vom elterlichen Beispiel demoralisiert werden...

Parschat Ki Teze:
Die Herrschaft über die Erde
In der Genesis steht, wir seien die Herrscher über die Erde. Aber was heißt das?...

Paraschath Schoftim / Schabath haSlichoth
[HEBRÄISCH] [DEUTSCH]
(Dtn 16,18-21,9 / Jesaja 51,12-52,12)

Zum Wochenabschnitt Schoftim:
Umweltethik
Dass man den wehrlosen Baum, der nicht wie der Mensch entfliehen kann, nicht angreife, drückt indirekt die Lehre aus, dass man um so weniger an wehrlosen Menschen sich vergreifen dürfe...

Sidra Schoftim:
Schütze den Baum, schütze den Menschen
Diese Sidra gibt uns die Anleitung für das Verhalten auf einem Feldzug, die Beziehungen mit den Waffenbrüdern, dem Feind, den Gefangenen. Sie beinhaltet auch eine Passage, die sich unseren Beziehungen zur Pflanzenwelt widmet...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
שופטים
קריאה נכונה של תורת משה, וכמובן הבנה נכונה בצידה, אינה תלוייה בהכרח רק בידיעת השפה העברית. רובנו מכירים את השיר היפהפה „כי האדם עץ השדה“…

Parschat Schoftim:
Der König und Sie
Heute wählen die meisten Nationen Politiker, von denen sie annehmen, dass sie gut verhandeln und entscheiden können, aber nicht unbedingt mit G–tt verbunden sind...

Sidra Re'eh:
Ich lege euch einen Segen vor
Diese Sidra ist die erste im Buch DeWaRIM, die zu einem Grossteil aus Gesetzen und religiösen Vorschriften zusammengesetzt ist. Sie beginnt mit einer Passage über Belohnung und Strafe...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
ראה
תמהוני אחד מבין התמהונים שהסתובבו בשחר נעורי ברחובות תל אביב, היה משוטט עטוי טלית ונהג לשאת קולו בנאומים חוצבי-אש בלשון התנ“ך. אינני זוכר אם נהג לצטט את הנביאים הגדולים או שפשוט הצליף בלשונם את תוכחותיו על העם והעומדים בראשו. מכל מקום יכולתי להבחין שעשה שימוש בשפתם של נביאי הבית הראשון. חזותו של האיש, שלהערכתי היום היה בשנות השלושים לחייו, היתה רגילה ולא העידה על מצב נפשי מעורער…

Ekew (Dtn 7,12-11,25) Jesaja (49,14 - 51,3)
[HEBRÄISCH] [DEUTSCH]

Sidra Ekew
Die Prüfung des Man
Was ist in deinem Herzen, wirst du beobachten die Gebote oder nicht...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
עקב
אחד המאפיינים היפים של השפה התנ“כית בא ליד ביטוי בחיסכון במילים. תיאורים קצרים, לפעמים מילים בודדות יכולות להכיל עמקות מחשבתית והגות פילוסופית ודמיון סיפורי, וכל זאת בלא להיזקק למידרש ולדרשנים, אלא להיאחז בפשט המיקרא, בניסוח במקורו…

Wenn die Leute diese Gesetze hören:
Die Torah bewahren
"Vehajah ekew tischmeun et haMischpatim haeleh..."Was ist mit der Gunst der Väter?...

Paraschath 'Ekew (Dewarim 7, 12 - 11, 25):
Die Vorzüge von Erez Jisrael
Die von der Tora beschriebenen Früchte und Pflanzen dienen einer ausgewogenen Ernährung und Erhaltung der körperlichen Gesundheit. Sie sind Grundnahrungsmittel...

Schabath Nachamu - Paraschath vaetchanan
[HEBRÄISCH] [DEUTSCH]
Torah (hebr.): 5.Buch Moses 3,23 - 7,11
Haftara: Jesaja 40, 1-26


Sidra Wa'etchanan:
Und du sollst tun, was recht und gut ist
Die Grundsätze des Judentums - Verbot des Götzendienstes, die Prinzipien der Einheit Gottes, seiner Liebe und der Ehrfurcht vor ihm, die Zehn Gebote, die Pflicht des Torahstudiums - werden alle in unserer Sidra ehrenvoll erwähnt. Sie betont auch konstant, die Verpflichtung, alle Vorschriften der Torah treu zu erfüllen...

Welchen Zweck hat die Religion?
Zu vaetchanan
In einem Artikel einer großen amerikanischen Zeitung schrieb der Autor neulich: "Es wird immer Mysterien geben, Lücken in unserem Wissen, in denen die religiöse Ehrfurcht wachsen kann."...

Josef Ben Matithjahu - Josefus Flavius:
Der tragische Chronist des 9. Aw
Es ist dem Marix-Verlag hoch anzurechnen, dass mit der Neuedition der "Jüdischen Altertümer" und der "Geschichte des Jüdischen Krieges", das bis gesamte bis heute erhaltene Werk des antiken jüdischen Schriftstellers Flavius Josephus wieder vorliegt...

Sidra Dewarim:
Richtet mit Gerechtigkeit!
In dieser Sidra rekapituliert Moses, in seiner Rede an die Kinder Israel, die Geschichte der Wanderungen ihrer Väter. Er beginnt mit dem Augenblick, 38 Jahre vorher, als ihre Eltern an der Schwelle des Gelobten Landes standen, das sie wegen ihres Fehlverhaltens verwirkt hatten...

Der Wochenabschnitt für Kinder:
Dewarim leJeladim
Mit lehrreichen und fröhlichen comicsartigen Zeichnungen und Texten...

Schabath D'warím:
Was sagen wir unseren Kindern?
Warum sind Sie Jude? Weil Sie als Jude geboren wurden? Weil Sie nicht genug über andere Religionen wissen und daher keine andere Wahl haben? Weil Sie gerne einem zähen und erfolgreichen Volk angehören, dem es gelungen ist, jeden Vernichtungsversuch zu überleben?...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
דברים
כאשר אלוהים רוצה להפקיד בידי משה רבנו את גורל עמו ולהטיל עליו משימות שונות, טוען משה „לא איש דברים אנוכי“. כלומר שאינו רגיל לדבר. ואחר כך מוסיף משה להסביר שהוא כבד פה וכבד לשון, כלומר שהדיבור קשה עליו…

Paraschath Masei
Torah: 4. Buch Moses Num 33.1 - 36.13
[HEBRÄISCH] [DEUTSCH NACH ZUNZ]

Paraschath Mase:
Die Reisen Israels
Raschi erklärt, dass der liebe G’tt das Volk für 40 Jahre auf Wanderschaft schickt und die Kinder Israel ihre Reisen in einer Art von Reue angetreten haben...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
מטות, מסעי
כבר דובר כאן על החטא של בני ישראל שזנו עם בנות מדיין בעת שחנו בשיטים. על המגיפה שהטיל אלוהים בעם ושקטלה עשרים וארבעה אלף איש. על פינחס, נכדו של אהרון הכוהן, שהרג את אחד מישראל ביחד עם אחת מדיינית ובכך השכיח את זעמו של האל…

Parschat Matot - Massej:
Die Quelle
Was ist eigentlich die Torah?...

Wochenabschnitt Pinechas (Num 25,10-30,1):
Über den Umgang mit Eifer
Der Beginn unseres Abschnittes schliesst die Geschichte von Bileams böswilligen Versuchen, die Israel in den Augen des Ewigen diskreditieren sollten, ab. Sie sollten dazu verführt werden, unmoralische Taten zu begehen...

Pinchas:
Der Glaubenseifer in Torah und Talmud, in Halacha und Agada
Der nach Pinechas, dem Eiferer benannte Wochenabschnitt greift das Phänomen des Glaubenseifers auf. Die Stellungnahme zu diesem Problem ist heute eine äusserst aktuelle Frage geworden. Es ist deshalb von grosser Wichtigkeit, festzustellen, welchen Platz der fanatische Eifer in Bibel und Talmud einnimmt und was unsere Dezisoren dazu zu sagen haben...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
פינחס
הסיפור מוכר. בני ישראל זנו עם בנות מדיין ועל זה יצא מלפניו-יתברך הקצף. עשרים וארבעה אלף איש נפלו במגיפה עד אשר פינחס הרג את אחד הנואפים ביחד עם אחת מבנות מואב ואלוהים עצר את המגיפה…

G'tt ist nicht erpressbar:
Der Grosse Aufstand der Eiferer
Der Aufstand führte zu einer der größten Katastrophen der jüdischen Geschichte überhaupt. Von Anbeginn war er nicht unumstritten. Einer der bekanntesten Opponenten der Eiferer war Rabbi Johanan Ben Sakaj...

Torah-Abschnitt Balak (Originaltext):
beMidbar 22-25
Als Balak Sohn Zippor alles sah, was Jisrael dem Emori getan, da fürchtete sich Moab sehr vor dem Volke, da es so groß war, und es graute Moab vor den Kindern Jisrael...

פרשת השבוע בחוג המשפחה:
בלק
בפרשתנו יש עניין שהגישה המקובלת אליו בין החכמים ובין פשוטי העם לא הניחה את דעתי ואשר אני עומד שוב לדוש ולהפוך בה. העניין שהעסיק אותי ניתן להגדרה בשתי מילים: בלעם הרשע…

Wochenabschnitt Balak:
Fluch und Segen
Die Tora glaubt nicht an Wahrsagerei und Magie. Nur die heidnischen Götter waren in ihrer Macht eingeschränkt. Diese Macht wurde von okkulten Gesetzen umschrieben...

Parschat Balak
Wer hat die Macht?
Ein bekannter Witz handelt von einem Mann, der mit seinem Hund in ein Restaurant geht. Als man ihm sagt, der Hund müsse draußen bleiben, behauptet er, das sei ein besonderer Hund - er könne sprechen...

Frühere Meldungen

hagalil.com 5775 / 2015


Fragen an die Rebbezin...
Archivsuche:

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2013... © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved